Marián Staněk

Pojištění auta je zákonný požadavek a s přiměřenou úrovní krytí poskytuje finanční ochranu v případěpoškozenívašeho vozidla. Poskytuje také krytí za zraněníostatníchřidičů, spolucestujících nebo chodců a jejich majetku. Nehody sestávají, a proto je uklidňujícívědět že jstefinančně krytý v případě že jsteúčastníkem nehody.

1. DODRŽOVAT ZÁKONY STÁTU

Pojištění auta je právnímpožadavkem v mnohastátech. Řidiči si tímtopožadavkemminimálně musí koupit určitý limit krytí odpovědnosti za ublížení na zdraví nebo poškození majetku na základěstátníhonařízení. Pokudzpůsobíte nehodu kteráněkoho zraní nebo poškodí majetek, krytí odpovědnosti vám může pomoci uhradit škody poškozeným.

2. POMOC PŘI OCHRANĚ VAŠÍ OSOBY

I přesto že krytí odpovědnosti je právnímpožadavkem, mnozílidéjezdí bez ní. Krytí může pomoci nepojištěnýmřidičůmhraditjejich zdravotní poplatky pokudjste v rámci nehody bylyzasaženjinýmřidičem bez pojištění. Toto krytí je v určitých zemích povinné a v některýchdobrovolné.

3. POMOC PŘI OCHRANĚ VAŠICH PENĚZ

Pokudzpůsobíte dopravní nehodu, můžetebýtzodpovědní za náklady vznikléve spojení s nehodou. To můžezahrnovatprávní poplatky, náklady na léčbuzraněnýchosob nebo kompenzacijejichztracenéhopříjmu. Krytí odpovědnostimůže pomoci hradittyto náklady. Bez krytí odpovědnosti (nebo adekvátníhokrycího limitu), budete pravděpodobněmusethraditvzniklé náklady z vlastního rozpočtu.

4. POMOC PŘI OCHRANE SPOLUJEZDCE

Krytí zdravotníchplateb a ochrana osobníchzraněnímohou pomoci přihrazenízdravotníchpoplatků, pokudjstese zranili přinehodě. Také to může pomoci krýt náklady vašich spolucestujících v případě nehody. Krytí může pomoci přihrazeníhospitalizace, platby za lékařskou pomoc a vyšetření.

5. SPLŇOVAT POŽADAVKY NA ÚVĚR NEBO LEASING

Pokud si financujete vozidlo ať už klasicky nebo formou leasingu váš věřitelmůže od vás požadovatzakoupeníkolizního a komplexního krytí. Od chvíle jak se váš věřitel nebo leasingový agent stává"ZÁSTUPNÍM VĚŘITELEM"vašeho vozidla během doby splácení, tyto dva typy krytí mohou pomoci ochránitjejichinvestice. Komplexní nebo kolizní krytí může pomoci přiuhrazení oprav nebo převozu vozidla pokud je poškozené krytím vašich ztrát.

Na závěr, státy požadují auto pojištění z určitých důvodů - ochraňuje to vás i ostatníchpři vzniku dopravní nehody. To copotřebujete, závisí na vašemstylujízdy, hodnoty vozidla a co si můžetedovolit na cestách.

Resource:

http://www.czechinsure.com/czech-car-insurance-general-information.php http://www.czechinsure.com/car-required-by-law.php https://www.allianz.cz/en/for-clients/frequently-asked-questions/motor-insurance.html https://www.csobpoj.cz/en/insurance/vehicle-insurance/complex-vehicle-insurance