Marián Staněk

Půjček existuje nepřeberné množství a můžeme je členit podle mnoha kritérií. Každá skupina má svá specifika, své výhody, nevýhody a hodí se k různým účelům. Vše závisí na tom, na co půjčku potřebujeme a v jaké jsme momentálně životní situaci. Obecně je nejlepší žádat o půjčku v bance, ta ovšem nepůjčí každému.

Průzkum hovoří, že:

 • Češi si nejčastěji půjčují na rozsáhlejší či drobnější rekonstrukci domu či bytu, automobil (46 procent) a domácí spotřebiče. Nově se půjčuje i na plastické operace či jiné kosmetické úpravy. Češi jsou ochotní si půjčit i na svatební hostinu.
 • Pro posouzení úvěrové nabídky je rozhodující celková částka, kterou během splácení přeplatíte, protože ukazuje, jak je úvěr celkově drahý. K tomuto kritériu přihlíží ale jen 15 % lidí. Zhruba 26 % Čechů se o půjčce rozhoduje podle výše měsíční splátky.

ČR se řídí zákonem 257/16 Sb. o spotřebitelském úvěru, který nabyl platnosti 1. 12. 2016, do značné míry změnil podmínky na trhu spotřebitelských úvěrů a zvýšil ochranu spotřebitele tím, že zavedl regulaci např. drobných půjček od nebankovních institucí, a to i těch do výše Kč 5.000,-.

Poskytovatel úvěru, včetně hypotečního, je ze zákona povinen provést detailní posouzení finanční situace klienta, včetně výše příjmů a výdajů klienta, informací o tom, jak splácí či splácel dosavadní dluhy, atd.

Základní druhy půjček:

 1. Účelová – například Hypotéka, ta je určena pouze na bydlení
 2. Neúčelová – lze použít na cokoliv
 3. Půjčky – v oblasti spotřebitelského financování osob (existují ale i osobní úvěry)
 4. Úvěry – spíše u podnikatelské a firemní klientely (existují ale i půjčky pro podnikatele)
 5. Kreditní karty – nabízí úvěrový rámec a při uvážlivém chování nabízí dokonce půjčku bez úroků. Nesou sebou výhodné slevové programy a bonusové nabídky

Z pohledu poskytovatelů máme dvě velké skupiny půjček:

 1. Bankovní půjčky – poskytují je banky a jsou výhodnější, ale hůře dostupné. U těchto půjček si banky důkladně prověřují klientovu bonitu, příjmy a registr.
 2. Nebankovní půjčky – poskytují se mimo bankovní sektor z vlastních či mimobankovních zdrojů, jsou tolerantnější a půjčku má šanci získat téměř každý, jsou dražší a mnohem rizikovější.

Malé a velké půjčky

Jsou určeny k rychlému a snadnému řešení nedostatku peněz na krátkou dobu řádově měsíce. Můžete takto získat velmi rychle až 15 000 Kč bez vážnějších komplikací či prověřování. Průměrná půjčka v ČR se ale pohybuje v řádech desetitisíců okolo 80 000 Kč. Takovéto půjčky mají delší splatnosti v řádech několika let. Pokud si půjčujete více peněz na delší dobu, bude to složitější, než jednoduché malé půjčky. Připravte se na prověřování registrů a dokládání příjmů. Poskytovatelé budou posuzovat vaši schopnost půjčku splácet.

Drahé a levné půjčky

Nejlevnější je hypotéka, následuje americká hypotéka a bankovní půjčky. Na druhé straně spektra stojí půjčky před výplatou a půjčky pro problémové klienty se záznamem v registru a bez příjmu. Jednoduchým parametrem, který můžete využít pro zjištění jak je půjčka drahá nebo levná je RPSN - o kolik půjčku přeplatíte.

Půjčka se zástavou nemovitosti - Americká hypotéka

Poměrně zajímavou možností a s nízkým úrokem je půjčka se zástavou nemovitosti, která se vžila pod názvem americká hypotéka. Můžete ji použít na cokoliv a u různých poskytovatelů má různé kritéria pro schválení. Existují také nebankovní hypotéky, které jsou dostupné i pokud máte problém s příjmem nebo registrem. Zde je pak zvýšen úrok či zaplatíte poplatek za vyřízení a jedná se o rizikové půjčky.

Dobré a špatné dluhy – Půjčky s přidanou hodnotou

Půjčit si a žít na dluh není špatné u úvěrů investičního charakteru. Nejlepším příkladem je hypotéka na pořízení vlastního bydlení – bereme na sebe velký závazek, ale zase nebudeme muset platit nájem a po doplacení dluhu bude nemovitost definitivně naše – toto je investice, která tvoří trvalou přidanou hodnotu. Dalším příkladem může být auto nutné pro dojíždění do práce. Žijeme na menším městě bez dostupné veřejné dopravy a pro cesty do zaměstnání je nutné auto. Pokud ho nevlastníme ani na koupi nemáme úspory, má smysl si na auto půjčit, neboť tento závazek opět tvoří přidanou hodnotu v podobě nabytí možnosti si řádně vydělávat v zaměstnání. Vedle dobrých dluhů jsou i ty špatné – půjčky netvořící trvale přidanou hodnotu. Příkladem je last minute u moře, kde přidaná hodnota expiruje v den návratu z dovolené domů a nás čeká už je několikaletý závazek splácení dluhu. Do stejné kategorie spadají půjčky na novou televizi, dárky k Vánocům atd.

DŮLEŽITÉ FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZÍSKÁNÍ ÚVĚRU:

PRACOVNÍ SMLOUVA

Abychom měli z čeho své dluhy splácet, potřebujeme pravidelný příjem ze zaměstnání, který garantuje pracovní smlouva na dobu neurčitou. Máme-li pracovní smlouvu na dobu určitou, pak půjčku stále získat můžeme, ale doba splatnosti úvěru nemůže být delší než „doba určitá“ sjednaná v pracovní smlouvě. Nesmíme být ve zkušební ani výpovědní lhůtě. Pravidelný čistý příjem musí být doložitelný a nezáleží na jeho zdroji. Může být ze zaměstnání stejně jako pocházet z vypláceného starobního důchodu či jiné sociální dávky (mateřská, invalidní důchod a další), je-li ona dávka zajištěná bez rizika ztráty až do doby splacení úvěru. Většina položek v našem osobním či rodinném rozpočtu je fixně daná – náklady na bydlení (nájem, energie), výdaje za potraviny, drogerie, léky, školy, školky a náklady s tím spojené a další nezbytně nutné položky. Pokud tedy sečteme veškeré zmíněné nutné výdaje a připočteme rezervu aspoň 10-20%, měl by nám zbýt dostatek na pokrytí vypočtené splátky. Pokud tomu tak není, nebudeme pravděpodobně schopni úvěr a nemá smysl o něj žádat.

ZÁZNAMY V REGISTRECH (BRKI, NRKI, SOLUS)

Naše platební morálka je zaznamenávána do registrů. V případě řádného splácení úvěru v minulosti získáváme kladné body. A naopak opožděné splátky mohou budoucí věřitele varovat před naší nedostatečnou solventností. Do registrů se nezapisují jen bankovní a nebankovní úvěry, ale také problémy s placením energií, mobilních služeb a jiných závazků. Banky obvykle berou v potaz všechny záznamy za posledních 4-5 let. V registrech jsou vidět i neúspěšné žádosti o úvěr, tedy pokud nás dva bankovní domy odmítnou, nemá příliš smysl to zkoušet u třetí banky, která vidí v systému již dvě zamítnuté žádosti.

 1. BRKI: Bankovní registr klientských informací
 2. NRKI: Nebankovní registr klientských informací
 3. SOLUS: Zájmové sdružení právnických osob (zkratka pochází z původního názvu „Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům“)

DLUHY, EXEKUCE A OSOBNÍ BANKROT

Jsme-li v exekuci, pak nezvládáme splácet své současné závazky, které věřitelé musí vymáhat za asistence exekutora. V osobním bankrotu, trvajícím 5 let od jeho schválení soudem, se musíme pečlivě věnovat splácení svých minulých dluhů, na což vynakládáme všechny své příjmy. V obou případech nemůžeme na další úvěry ani pomýšlet. Kdo z nás by půjčil peníze dlužníkovi, ze kterého marně dolují své peníze předchozí věřitelé?

PŘÍJMY A ZÁVAZKY

Naše příjmy (ze zaměstnání, podnikání, kapitálového majetku či jiné) by vždy měly bez problémů vystačit na pokrytí našich závazků. Za závazky považujeme:

 1. Náklady na živobytí (své i vyživovaných osob, tedy rodiny): nájem, energie, telefon, internet, strava, ošacení, doprava, volnočasové aktivity
 2. Půjčky, hypotéky, kreditní karty, kontokorent

Náklady na živobytí jsou bankou kalkulovány normativně a nelze je individualizovat. U jedné single osoby v domácnosti bez dalších závazků začínají na 8-10 000 Kč (je-li náš čistý měsíční příjem nižší než tato částka, nemá smysl o úvěr žádat). Nemáme-li dostatečné příjmy pro nový úvěr, mnohdy stačí pouze zrušit nevyužívanou kreditku či kontokorent. Banky musí zohledňovat schválené úvěrové rámce i těchto produktů, přestože je třeba nevyužíváme. Banky počítají s průměrnou čistou mzdou za poslední 3 měsíce. Pokud jsme právě dostali přidáno, vyplatí se měsíc až dva vyčkat.

CO DĚLAT, KDYŽ MI BANKA PŮJČKU ZAMÍTLA?

Jde-li o první neúspěšnou žádost, můžeme své štěstí zkusit ještě u jiné banky. Po dvou a více zamítnutích další pokusy smysl nemají – záznamy v registrech o neúspěšných pokusech bychom jen zhoršili svoji bonitu v očích věřitelů. Jsou 4 možná řešení:

 1. Požádat o menší půjčku - třeba budou naše příjmy na menší úvěr dostatečné
 2. Snížit své výdaje - snížením výdajů dosáhneme úspor, ze kterých si můžeme na předmět našeho zájmu našetřit. Bude to sice trvat déle, ale zase nebudeme muset platit úroky a rodinný rozpočet nám za omezení výdajů v budoucnu určitě poděkuje.
 3. Vyčkat - pokud byly záznamy v registrech hlavním důvodem odmítnutí, nezbude nám než vyčkat 4-5 let od data posledního prohřešku
 4. Zvýšit svůj příjem - nebyly-li naše příjmy dostatečné, můžeme se zkusit poohlédnout po jiné práci s vyšší mzdou

Nebankovní instituce – cesta do pekel

Nejhorší volbou v případě zamítnutí úvěru u banky je, vydat se za nebankovní institucí. Jejich business je rizikový, neboť jejich klientela má nejhorší možnou bonitu. Úrok adekvátní bonitě klientely a veškeré další náklady s půjčkou spojené se nikdy nemůžou nikomu vyplatit a to ani v krajně nouzových situacích. Cílem těchto firem nebývá úspěšné splacení dluhu klienta, ale jeho nesplacení a následné parazitování na klientovi po co nejdelší dobu, během které je klient doslova vysáván v podobě smluvních pokut a penále. Tato situace vede až k osobnímu bankrotu či doživotní exekuci na veškerý majetek a příjmy nad hranicí životního minima. Existují ale i velcí a seriózní nebankovní poskytovatelé jako je Cetelem, Home Credit či Cofidis, kde jsou podmínky podobné jako v bance.

5 RAD, JAK ZLEPŠIT SVOU BONITU A ZÍSKAT TAK ÚVĚR U BANKY

 1. Budujte si pozitivní historii včasným splácením úvěrů a kreditních karet.
 2. Hlídejte si termíny splatnosti úvěrů, ať se nedostanete nikdy do prodlení.
 3. Jestli máte doma kreditní kartu, kterou nepoužíváte, raději ji zrušte.
 4. Ověřte si, že jste předchozí úvěry skutečně beze zbytku splatili.
 5. Pokud byla vaše žádost o úvěr zamítnuta, počkejte s další žádostí, až se vaše situace zlepší.

Důležité k zapamatování:

Každou žádost o úvěr posuzují banky individuálně. Přesnou nabídku dostává žadatel až v momentě, když má banka pohromadě všechny potřebné informace, aby vyhodnotila takzvaný "credit scoring" žadatele. Tedy míru rizika, zda bude klient schopen dostát svému závazku a splácet úvěr řádně a včas.

Abyste předsmluvní nabídku získali, musíte do banky přinést potvrzení o příjmu od vašeho zaměstnavatele a zpravidla dva doklady totožnosti. Některé banky vyžadují i doklad potvrzující adresu (například SIPO, aktuální účet za plyn, nájem, elektřinu, telefon) a dále výpis z běžného účtu, který máte u jiné banky. Pokud chcete ušetřit čas, přineste do banky potřebné doklady již na první schůzku.

Pokud si potřebujete půjčit, vyplatí se získat alespoň dvě předsmluvní nabídky. Nabídku musíte dostat vytištěnou na papíře a všechny údaje musí být zobrazeny stejně výrazně. Nově se nesmí používat finta drobně psaných vět, kterých si nemusíte při čtení podmínek všimnout. Do ruky dostanete i dokument s vysvětlením důležitých pojmů, které s úvěrem souvisí.

Každá půjčka je rizikem, kdy můžeme onemocnět či přijít o práci a najednou nebude z čeho splácet. V tuto chvíli ohrožujeme existenci všech členů domácnosti, včetně dětí. Když už tedy riziko úvěru podstupujeme, měla by půjčka dávat velmi dobrý smysl!

Resource:

https://www.kb.cz/en/individuals/loans/personal-loan https://www.cnb.cz/en/statistics/moneyandbankingstat/bankingstatistics/bankstatkomentar.html